Descrierea proiectului

Prezentarea aplicatiei

Aplicatia AL se ocupa cu urmarirea achizitiilor de lapte. Acesta este destinata in special firmelor producatoare de produse lactate care isi achizitioneaza materia prima de la producatori – persoane fizice sau juridice – prin intermediul centrelor de colectare a laptelui.

In continuare vom descrie pe larg principalele functionalitati ale acestei aplicatii, urmand ca pe parcurs sa va detaliem facilitatile oferite de utilizarea ei.

 

Componenta aplicatiei

Finalitatea utilizarii aplicatiei se concretizeaza catre utilizator in principal prin intermediul posibilitatilor de raportare a unor situatii, sau formulare ce contin date introduse in prealabil, stocate si sintetizate de catre aplicatie in formatul dorit. Astfel, stocarea datelor de lucru, in siguranta, intr-un singur format compact pentru toate diferitele ramuri de activitate ale firmei, si oferirea de sinteze a acestor date in orice forma dorita, reprezinta principala functionalitate generala a aplicatiei “Achizitii lapte”.

Distingem deci doua principale functionalitati ale sistemului:

 • Inregistrarea si stocarea datelor;

 • Sintetizarea datelor spre rezultatul dorit.

In continuare vom detalia aceste doua functionalitati doar in cazul aplicatiei AL.

Inregistrarea datelor se face pe doua mari componente:

 • Cataloage

 • Documente

Detalii

Cataloagele din cadrul aplicatiei AL sunt:

 • Producatori

 • Centre de colectare

Producatori

Aplicatia permite inregistrarea producatorilor de lapte, impreuna cu toate informatiile aferente acestora, cum ar fi:

 • Datele de identificare (act de identitate, CNP, cod exploatatie, etc);

 • Adresa (judet, localitate, comuna, sat, etc);

 • Furnizare lapte (centrul de colectare principal, tip persoana – fizica/juruduca, etc.).

Situatia actuala a producatorului, care include calcularea automata la zi a cotei utilizate in kg si litri de lapte furnizat pana in prezent, cantitatea de litri de lapte care mai pot fi predati de producator, astfel incat sa nu depaseasca cota si gradul alocat, cat si numarul estimat de luni de colecta ramase, pana cand se termina anul de cota curent.

Merita mentionat aici ca producatorii care si-au depasit deja cota, sau care sunt in curs de a face asta (numarul de luni, colecta estimata ramasa depaseste numarul de luni ramase din anul de cota curent) se evidentiaza in aplicatie chiar la o simpla vizualizare a catalogului de producatori, prin marcarea cu rosu pentru prima situatie, respectiv albastru pentru a doua (dupa cum puteti observa in figura alaturata). Intrucat un producator poate livra la mai multe centre de colectare, tot aici poate fi completata lista cu centrele de colectare unde a livrat sau poate livra lapte.

Furnizorul, pentru producatorii care sunt persoana juridica, catre care se face plata laptelui, preluat din lista de persoane fizice – furnizori si beneficiari ai firmei (terti).

Centre de colectare

Al doilea catalog cu care lucreaza aplicatia este cel de centre de colectare, care permite inregistrarea informatiilor privitoare la acestea, si a producatorilor care figureaza pe lista lor de predare/plata a laptelui:

 • Responsabil centru, locatie (comuna, localitate, judet, etc), cod IBAN, banca, etc;

 • Producatorii care livreaza acelui centru de colectare;

 • Punctul de lucru in care-si desfasoara activitatea, preluat din lista punctelor de lucru ale firmei (locuri de munca);

 • Furnizorul, ca si persoana juridica, catre care se face plata laptelui, preluat din lista de persoane fizice – furnizori si beneficiari ai firmei (terti).

Documente

Cea de-a doua componenta in inregistrarea datelor o constituie documentele. In cazul aplicatiei AL, acestea sunt urmatoarele:

 • Receptii zilnice a laptelui;

 • Buletine de analiza sanitara a laptelui;

 • Documente de modificare a cotei si gradului de lapte alocate unui producator;

 • Borderoul lunar de achizitie a laptelui;

 • Grila de preturi de lapte;

 • Adeverinte pentru subventii de lapte.

Receptiile zilnice ale laptelui

Aceste documente reprezinta intrarile efective de lapte in firma, care se fac zilnic (posibil de cateva ori pe zi la acelasi centru). Intrucat acestea au ca efect modificari ale situatiei contabile a firmei, cat si a situatiei de stocuri de materie prima, ele sunt strans legate de aplicatia ASIS CG, care reprezinta aplicatia care se ocupa de contabilitate si stocuri in cadrul sistemului integrat ASIS. In acest modul se introduc receptiile zilnice, dar ele sunt preluate automat in aplicatia AL, si folosite pentru situatii comparative.

Din caracteristicile acestui tip de document, mentionam posibilitatea inregistrarii tuturor datelor ce privesc receptia si transportul laptelui:

 • Centrul de colectare provenient, impreuna cu avizul de expeditie pentru fiecare tip de lapte in parte (vaca, bivolita, oaie, capra);

 • Ruta (traseul) din care face parte acel centru de colectare;

 • Masina care a tranportat laptele, impreuna cu compartimentul ei in care a fost depozitat, cat si soferul si tura (numarul cursei) efectuata de el pe acea masina, in acea zi;

 • Rezultatele analizelor alimentare efectuate asupra laptelui predat de fiecare centru de colectare in parte, cat si a analizelor efectuate la fabrica pe fiecare compartiment al masinii in parte (grasime, substanta uscata, densitate, apa adaugata, proteine, etc).

 

Buletine de analiza sanitara pentru lapte

Aceste documente sunt introduse pe masura ce sunt primite de la laboratoarele care se ocupa cu acest tip de analiza sanitara a laptelui. Ele pot fi introduse singular, ca un singur buletin, sau un set de buletine. Indicatorii de analiza pot fi NTG – numarul total de germeni, sau NCS – numarul de celule somatice, iar aria de analiza poate fi un intreg centru de colectare sau un singur producator. Rezultatul analizei se specifica si ca o concluzie (pozitiv/negativ sau bun/rau), dar ca si valoare.

 

Documente de modificare a cotei si gradului de lapte alocate unui producator

Aceste documente sunt introduse pe masura ce sunt aduse de catre producator, si sunt validate si luate in calcul doar in momentul in care soseste adeverinta de la autoritatea in cauza, ce confirma modificarea cotei. Tipurile de documente pot fi: mostenire, transfer, schimbare cumparator, conversie, implementare cota, in functie de cauza care genereaza modificarea cotei, si pot avea o durata permanenta sau temporara. Actualizarea cotei si a gradului actual se face automat, imediat ce se confirma modificarea prin specificarea numarului si datei adeverintei.

 

Borderou lunar de achizitie a laptelui

Aici se inregistreaza borderoul lunar de achizitie a laptelui declarat de catre centrele de colectare, pentru plata individuala a producatorilor, si pentru inregistrarea cantitatii totale de lapte furnizat in anul de cota curent, in limita cotei alocate fiecarui producator in parte.

Pretul laptelui este stabilit pentru intreg centrul de colectare, la sfarsitul lunii, la momentul introducerii borderoului lunar, dar pe fiecare producator in parte poate fi acordat un bonus la acest pret (in functie de cantitatea de lapte furnizata intr-o luna). Si aici se pot inregistra cate cel putin doua rezultate de analize alimentare efectuate intr-o luna asupra laptelui predat de fiecare producator in parte (grasime, substanta uscata, densitate, apa adaugata, proteine).

De mentionat este faptul ca, la introducerea laptelui predat de producator, operatorul este avertizat daca este depasita cota alocata acestuia, dar este lasat sa introduca in continuare. Ca urmare insa, in catalogul cu producatori, aceia care si-au depasit cota alocata, sunt marcati cu rosu, spre atentionare. Tot aici se face automat comparatia dintre cantitatea de lapte si grasime inregistrate in receptiile zilnice, si cantitatea de lapte si grasime declarate in borderoul de achizitii lunare, pe masura ce acestea sunt introduse, si sunt afisate in titlul borderoului de achizitii lunare (vezi figura de mai sus).

 

Grila de preturi pentru lapte

In fiecare luna, poate fi stabilit pretul laptelui, pentru fiecare centru de colectare in parte, sau poate fi folosit cel implicit, stabilit o singura data pentru fiecare centru si pe fiecare tip de lapte in parte (vaca, bivolita, oaie, capra).

Deasemeni, poate fi folosita o grila de bonusuri, in functie de cantitatea si tipul laptelui furnizat.

Pretul laptelui specificat poate fi la lapte STAS sau la laptele efectiv predat (fizic).

 

Adeverinte pentru subventii lapte

Aceste documente sunt generate automat trimestrial, si sunt necesare producatorilor pentru a le calcula subventia care le revine de la D.A.C.L. pentru cantitatea si calitatea laptelui predat. Ca si detalii, acestea contin un numar de inregistare, data, producatorul caruia i-a fost generata, si perioada de colecta a laptelui (care este de obicei un trimestru) pentru care se calculeaza subventia.

In functie de rezultatele buletinelor de analiza sanitara a laptelui, primite de la laboratoarele specializate, laptele predat de producator in lunile trimestrului curent, este sau nu luat in calcul pentru subventie. Dupa calculul ce se efectueaza automat, pe adeverinta de subventie apare completata cantitatea totala de lapte livrata in acea perioada, si cantitatea valida – care a fost certificata prin buletine de analize lunare cu rezultate pozitive, pe fiecare luna in parte, sau a caror medie geometrica trimestriala este pozitiva (fapt consemnat in “Rezultat medie trimestru” – vezi figura alaturata).

 

Situatii

La final, vom numi doar cateva din situatiile standard pe care le ofera deja aplicatia:

 • Borderoul de plata;

 • Borderoul de predare a laptelui (trimis centrelor spre completare);

 • Declaratia lunara catre D.A.C.L.

 • Fisierul lunar catre D.A.C.L.

 • Adeverintele trimestriale pentru subventia laptelui.

Mentionam ca orice situatie particulara semnalata se poate oricand dezvolta, odata ce datele necesare pentru sinteza acestor situatii sunt introduse deja in aplicatie.

 

Interconectivitate

In acest moment, aplicatia AL este complet integrata cu Sistemul Informatic Integrat ASIS, dar putem sa programam si alte interfete, cu alte aplicatii.

Etichete